Viure a l´Eixample Sud del Prat de Llobregat

3 dormitoris

3 dormitoris i terrassa

3 dormitoris amb terrassa

4 dormitoris amb terrassa

DESCRIPCIÓ

Promoció de 53 habitatges de 3 i 4 dormitoris de protecció oficial en règim concertat.

MEMÒRIA DE QUALITATS

* Qualsevol de les qualitats relacionades podria ser modificada per necessitats d’obra o subministrament, en aquest cas se substituirien per altres de qualitat similar, segons criteri de la direcció facultativa.

Consum d’energia 36 kWh/m2 any
Emissions 7 Kg CO2/m2 any

Promoció de 53 habitatges de 3 i 4 dormitoris de protecció oficial en règim concertat

El disseny del projecte es caracteritza per distribucions funcionals i ha prioritzat  que pràcticament totes les estances principals dels habitatges siguin exteriors.

Elecció de materials de qualitat i disseny. Ara més que mai son conscients de la necessitat de gaudir d´espai exterior i per aquest motiu tots els habitatges disposen de àmplies terrasses. Exclusives plantes baixes i àtics. Tots els habitatges disposen de plaça d´aparcament.

LEixample Sud és un barri amb vocació de mobilitat sostenible i per aquest motiu hi trobaràs carrers on s´ha prioritzat al vianant i carrils bici. Tots els habitatges tenen assignades places de bicicleta al mateix edifici.

Creiem en el comerç de proximitat i per aquest motiu al mateix edifici hi trobem petits locals comercials per aquelles persones que vulguin muntar el seu propi negoci per donar servei als nous veïns,  donat que ja és un barri consolidat.

Creiem en la sostenibilitat

Com empresa compromesa amb el medi ambient, el nostre objectiu es aconseguir una alta qualificació energètica que es tradueixi en beneficis per als nostres clients. I per això, hem aplicat una sèrie de mesures ecoeficients que ajuden a lestalvi energètic.

No deixis de visitar la nostra oficina de vendes i t´informarem sobre les condicions per accedir a aquests habitatges i t´explicarem el teu nou barri, envoltat de espais enjardinats, a prop del delta de Llobregat i de les seves magnífiques platges i a un pas de Barcelona.

VEURE MÉS PROMOCIONS AL PRAT