A. Zones enjardinades i espais públics | B. Futurs equipaments | C. Carretera de la Platja | D. La Ricarda, equipament mediambiental | E. Futur centre escolar | F. Línia 9 de metro | G. Centre cultural Cèntric | H. CAP | I. Llar d’infants | J. Centre cívic Jardins de la Pau | K. Supermercat

L’Eixample Sud: Un nou barri, una nova llar

Un nou barri amb 1.400 habitatges,  50.000 m² de zones verdes i equipaments assistencials i escolars. A només 5 minuts de la nova L9 de metro.

Nou Eixample Sud

El nou eixample del Prat forma part d´una Àrea Residencial Estratègica impulsada per l´Ajuntament del Prat i la Generalitat de Catalunya. En aquesta àrea s’està construint un nou barri amb 1.400 nous habitatges. Aquest nou barri compta amb una reserva important de sòl destinada a equipaments públics assistencials i escolars.

Un barri pensat per a les persones

L’Eixample Sud comunica el nucli del Prat amb el Parc agrari i el Camí de la Platja, a més de ser la porta d’accés al nou equipament cultural i mediambiental de La Ricarda i al Delta del Llobregat i les seves platges. Un barri dotat de tots els serveis, grans avingudes, vials de prioritat invertida per a vianants, carrils bici i diverses zones de jocs infantils.