VERTIX AVÍS LEGAL

El contingut, documentació, imatges gràfiques, marques, logos i disseny que configuren aquesta web són propietat de Vertix S.A. i es troben protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual. Llevat d’autorització expressa i per escrit, qualsevol distribució, modificació, transmissió, còpia o utilització del lloc amb finalitats públiques o comercials està prohibida i serà considerada una infracció penada per la legislació vigent. Les persones físiques o jurídiques que  remetin informació, sigui del tipus que sigui, a Vertix S.A. es comprometen a que la mateixa sigui verídica i no vagi en contra del que disposa la normativa vigent. La distribució, modificació, còpia, transmissió o qualsevol altre ús del contingut de la pàgina web amb finalitats comercials o públiques, sense autorització de Vertix S.A., és una infracció penada per la legislació vigent. L’accés a aquest lloc web suposa l’acceptació expressa de l’usuari de les condicions generals i particulars d’ús.

1.- Condicions generals

La finalitat d’aquesta pàgina és la d’informar de manera pública i gratuïta de les promocions immobiliàries presents i futures del grup Immobiliari Vertix. La informació que conté és la vigent a la data de la seva última actualització i ha de ser considerada a títol informatiu, no constituint en cap cas document contractual. Vertix S.A. no es fa responsable d’un mal ús dels continguts de la pàgina web i es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la mateixa en qualsevol moment, sense necessitat d’avís previ, quedant a tal efecte exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar d’aquests canvis.

2.- Condicions particulars

La informació sobre preus, superfícies, qualitats i plànols de les promocions facilitades en aquesta pàgina web té caràcter orientatiu i aproximat, no suposa una oferta vinculant per Vertix S.A. ni tampoc constitueix cap document contractual. De conformitat amb la Llei 515/1989 del 21 d’ abril sobre protecció dels consumidors respecte a la informació a subministrar en les operacions de compravenda i arrendament d’habitatges, i la Llei de l’Habitatge 28/2007 de 28 de novembre, tota la documentació relativa a les diferents promocions serà posada a disposició dels Usuaris a les oficines centrals de Vertix S.A. Vertix S.A. no es responsabilitza de la informació de qualsevol tipus que no continguda a la seva pàgina web i per tant, no elaborada per Vertix S.A. o no publicada en el seu nom. Igualment, no es responsabilitza de la informació continguda en pàgines web de tercers que poguessin realitzar connexions a la web de Vertix S.A. mitjançant enllaços o links. Per a realitzar enllaços amb la pàgina web de Vertix S.A. serà necessària la seva autorització expressa i per escrit.

3.- Política de privacitat

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter personal i la normativa que la desenvolupa, les dades personals facilitades pels interessats seran incloses en un fitxer, inscrit al Registre General de l’Agència de Protecció de Dades, essent Vertix S.A. el responsable del mateix. Les esmentades dades, en cap cas seran cedides o comunicades a terceres empreses.

Vertix S.A. com a responsable del fitxer i encarregat del seu tractament, ha elaborat la seva normativa de seguretat de conformitat amb el que disposa el Reglament 994/1999 de mesures de seguretat de fitxers automatitzats, amb la finalitat de garantir l’absoluta confidencialitat en l’arxiu i tractament de les dades personals, vigilant el manteniment del deure de secret de la informació i evitant l’accés a tercers no autoritzats. La cessió o transferència d’aquestes dades serà possible entre les empreses pertanyents al grup immobiliari Vertix, encara que únicament per a les finalitats indicades i per qualsevol altra relacionada amb les funcions legítimes de cedent i cessionari. La recollida i arxiu de les dades personals dels usuaris té com a finalitat la de ser utilitzades exclusivament per respondre a les sol·licituds d’informació, seguiment comercial, estadístic, i per tal que aquests puguin rebre informació publicitària sobre les activitats, productes, serveis, ofertes o futures promocions.

L’usuari podrà exercir en qualsevol moment i de manera gratuïta els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals que li són reconeguts en la L.O. 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades personals, mitjançant l’enviament del formulari de contacte apropiat o bé mitjançant comunicació escrita al domicili social VERTIX S.A., situat a la Ronda General Mitre, 12 interior, 08017 Barcelona.

PROTECCIÓ DE DADES

A efectes de la Llei Orgànica 5/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, les dades subministrades per l’usuari seran incorporades als corresponents fitxers automatitzats, dels quals Vertix, S.A. en serà titular i responsable, essent utilitzats a efectes de control i registre de les operacions fetes al seu nom.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són verídiques i que es fa responsable de comunicar a la companyia titular del portal qualsevol modificació d’aquestes, reservant-se Vertix, S.A. excloure dels serveis donats a tot usuari que hagi subministrat dades falses o errònies. La recollida i tractament de les esmentades dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació establerta amb Vertix S.A. De conformitat amb el que disposa el Real Decret 994/1999 d’11 de juny les dades personals de fitxers estan subjectes als nivells de seguretat legalment establerts amb la finalitat de garantir la confidencialitat i integritat  de les dades facilitades per l’usuari, per tal d’evitar-ne l’alteració i garantir-ne la seguretat, així com també evitar l’accés a aquestes per part de tercers no autoritzats. Vertix S.A. podrà cedir i transferir, en el seu cas, les dades personals a les societats pertanyents al mateix grup, amb la mateixa finalitat indicada a la recollida de dades.

Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com també el dret a ser informats de les cessions realitzades, contactant amb VERTIX S.A. a través de qualsevol dels mitjans de contacte establerts en la mateixa web de la companyia.